top of page
 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje użytkowników strony internetowej Studia Tatuażu Tattoomaniak i ma na celu poinformowanie o sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 2. Administrator Danych

  Administratorem danych osobowych jest Studio Tatuażu Tattoomaniak z siedzibą we:

  1. Włocławku ul. Kaliska 101a 87-800

  2. NIP: 8882898785

  3. PKD: 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 3. Zbierane Dane

  Zbieramy następujące dane osobowe:

  • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko) podane przy umawianiu wizyty.

  • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail).

  • Zdjęcia tatuaży lub wzorów, jeśli są przesyłane przez klientów.

 4. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych

  Dane są przetwarzane w celach:

  • Realizacji usług tatuażu (podstawa prawna: wykonanie umowy).

  • Zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i jej bezpieczeństwa.

  • Kontakt z klientem, który w pierwszej kolejności skorzystał z numeru telefonu w celu umówienia wizyty lub formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie głównej.

 5. Prawa Użytkownika

  Każdy użytkownik ma prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  • Przenoszenia danych.

  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 6. Okres Przechowywania Danych

  Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania.

 7. Bezpieczeństwo Danych

  Studio Tatuażu Tattoomaniak stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i chronić je przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 8. Zmiany w Polityce Prywatności

  Polityka Prywatności może być aktualizowana. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony.

 9. Kontakt

  W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pisemnie na następujący adres: Studio Tatuażu Tattoomaniak, ul. Kaliska 100A, 87-800 Włocławek

bottom of page